Zitdag belastingen

Hulp nodig bij het invullen van je belastingfiche? Ook dit jaar komen enkele medewerkers van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën naar Oosterzele. De plaatsen zijn beperkt. Vooraf een afspraak maken is verplicht.


Zitdag op 14 juni

De zitdag om je te helpen bij je belastingaangifte vindt in Oosterzele plaats op:

 • dinsdag 14 juni
 • van 9 tot 12 en van 13 tot 15 uur
 • in lokalen van het gemeentehuis, Dorp 1 in Oosterzele (meld je aan bij de balie)

Alleen na afspraak

Je kan alleen naar de zitdag komen als je vooraf een afspraak maakt.
Neem je identiteitskaart erbij:

 • en bel naar het nummer 09 363 76 76.
  Bellen kan tussen 9 en 12 uur.
  Bel hiervoor dus niet naar het algemene nummer van de gemeente.
 • Of mail naar zitdag@oosterzele.be.
  Vermeld daarin je rijksregisternummer en het uur waarop je het liefst een afspraak krijgt (tussen 9 en 12 en 13 en 15 uur).
  We proberen daar waar mogelijk rekening mee te houden.
  Je krijgt nadien een mail met het moment van afspraak dat voor je is vastgelegd.

Maak je een afspraak voor iemand anders? Zorg er dan voor dat je het rijksregisternummer van die persoon kent.

1 aangifte = 1 afspraak.
Voor elke belastingfiche is dus een aparte afspraak nodig.

Een afspraak duurt 12 minuten.


Andere hulplijnen
De medewerkers van Financiën kunnen 50 mensen helpen in Oosterzele zelf. De plaatsen zijn dus beperkt. Maar er zijn nog andere hulplijnen.

Kreeg je nog een belastingfiche op papier in je brievenbus? Kijk dan naar de kleur van je envelop.

 • Een bruine envelop: bel voor een afspraak om je te helpen naar 02 575 56 66.
 • Een witte envelop met een voorstel van vereenvoudigde aangifte: bel naar 02 579 20 30 als je een vraag hebt bij dat voorstel.

Vul je je belastingfiche online in? Neem contact op met het nummer dat je in je belastingfiche ziet staan.
Hou je identiteitskaart klaar als je belt voor een afspraak.

Meer info:


Praktische info

Breng mee naar je afspraak in Oosterzele:

 • je identiteitskaart en pincodes
 • inkomstenfiches (loon/wedde, jaaropgave, pensioen, ziekte- en invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering)
 • attesten van leningen
 • levensverzekeringen
 • pensioensparen
 • energiebesparende investeringen
 • onderhoudsgelden
 • giften
 • dienstencheques
 • kinderopvang
 • gegevens die niet vermeld staan op een fiscale fiche 281.xx …

Ook het aanslagbiljet van vorig jaar meenemen, kan nuttig zijn.


Altijd volmacht nodig bij aangifte voor iemand anders

Gehuwd of wettelijk samenwonend?
Breng mee:

Kom je voor de aangifte van iemand anders, bijvoorbeeld een familielid?

 • ingevuld volmachtformulier
 • kopie van de identiteitskaart van de belastingplichtige en de pincode

Pincode vergeten of verloren

Ken je de pincode van je identiteitskaart niet meer of ben je het document waarop dat staat verloren?Je kan zelf een nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen via www.ibz.rrn.fgov.be > NL - Toepassingen voor de burger (rechts op de pagina) - PIN/PUK codes.
Vul je rijksregisternummer (staat op de achterkant van je identiteitskaart) en e-mailadres in en neem de beveiligingscode over. Druk dan op ‘bevestig’.
Je nieuwe codes worden aangemaakt en verstuurd naar het gemeentehuis. Dat duurt ongeveer een week. Je kan navragen of je codes op het gemeentehuis zijn aangekomen door te bellen naar de dienst Bevolking op het nummer 09 362 50 09.

Je kan ook bij de dienst Bevolking van de gemeente een nieuwe puk- en pincode aanvragen.
Maar dan moet je:

 • eerst een afspraak maken bij die dienst (tel. 03 692 50 09)
 • 5 euro betalen om die codes aan te vragen

Digitale aangifte: simpel en snel

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) sinds begin mei:

 • Ga naar MyMinfin.
 • Meld je aan met itsme® of met je identiteitskaart, je pincode en een kaartlezer.Zitdag belastingen
155