Wilsverklaring & uittreksels

Om de wilsverklaring inzake uitvaart en lijkbezorging uitwerking te geven, moet je het document wel nog in het gemeentehuis ondertekenen. Twee werkdagen nadat je hier de gegevens hebt ingevuld kan je dat al doen bij de dienst bevolking.

Ik controleer eerst of mijn pc over de nodige software beschikt om dit formulier te kunnen invullen en door te sturen.

Digitaal registreren van wilsverklaringen en uittreksels

278