Wegenwerken

Om onze Oosterzeelse wegen goed te beheren zijn kleine, maar soms ook grote werken nodig. In het linker keuzemenu vind je een overzicht van geplande werken en werken in uitvoering.

Herinrichting N42

https://wegenenverkeer.be/N42Oosterzele

Riolerings- en wegeniswerken Landskouter

Samen met Aquafin, Farys en studiebureau Arcadis plant de gemeente Oosterzele werken in Landskouter. Deze werken hebben als doel de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van veilige fietspaden in en rond Landskouter.

De presentatie van de laatste infovergadering van 6/12/2021 kan je hier nog eens bekijken: Presentatie bewonersvergadering

Als in de straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan bent u als eigenaar verplicht om het afvalwater van uw woning onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door het regenwater “af te koppelen” van het vuil water. Meer info via www.aquafin.be > Particulieren > Waar werken we? > Afkoppelen van regen- en afvalwater of via dit filmpje

Contactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
website http://www.oosterzele.be
99