Vreemdelingen

Wanneer een buitenlander in de gemeente verblijft wordt een onderscheid gemaakt tussen een inwoner van de Europese Unie en een buitenlander afkomstig van een land buiten de EU. Bovendien maakt het een verschil of men hier verblijft voor een periode langer of korter dan drie maanden.

Het is een algemene regel dat wie niet in een hotel of een ander niet-particulier logement verblijft zich moet aanbieden in het gemeentehuis.

Een buitenlander kan onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie vind je hier.


Kostprijs 

  • Vre ID standaard: 19,6 euro
  • Biometrische Vre Id
  • Vre ID extreme spoed: 116,3 euro
  • Biometrische Vre ID extreme spoed: 116,3 euro

Contactgegevens

111