Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie behandelt alle zaken die met het verkeer te maken hebben en is samengesteld uit een technische commissie (met bevoegde ambtenaren van de diverse administraties) en een bestuurlijke commissie (met delegaties uit alle politieke fracties). Ze wordt voorgezeten door de burgemeester. De Verkeerscommissie vergadert minstens vijfmaal per jaar. Ze zoekt oplossingen voor door politie of door derden aangebrachte probleemsituaties, doet voorstellen of verleent advies voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

Samenstelling

Naam
Functie
Filip Vermeiren
voorzitter
Jean-Marie De Groote lid
Linda De Vos lid
Evelien Roelekens lid
Logghe Jeroen lid
Pascal Fermon,
lid
Ruben De Gusseme
lid

Secretaris:Geert De Landsheere


458