Samenstelling

 Het college van burgemeester en schepenen telt zes leden:

  • burgemeester
  • vijf schepenen


    Beleidsdomein Contactgegevens Spreekuur gemeentehuis 
 

Johan Van Durme

burgemeester 
Algemeen beleid 

Veiligheid

Politie

personeelsorganisatie en -administratie

Duurzaamheid, klimaat, afval en milieubeleid

Onderwijs

Kerkfabrieken

Schoolstraat 21B

9860 Oosterzele

0477 62 00 99 

contacteer mij
na afspraak via telefoon of e-mail
 

Orville Cottenie

Eerste schepen
Burgerzaken

Cultuur

Toerisme

Erfgoed (onroerend en roerend)

Ontwikkelingssamenwerking

Lokale economie

Jumelages

Dierenwelzijn

Pelgrim 27

9860 Oosterzele

0468 26 93 01

contacteer mij

 

Christ Meuleman

Tweede schepen

Openbare werken

Openbaar groen

Klimaatbeleid

Kerkhoven

Mobiliteit

Patrimonium

Balegemstraat 17/5

0497 48 08 51

contacteer mij
maandag van 18 tot 20 uur
 

Pieterjan Keymeulen

Derde schepen
Financiën

Senioren

Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Deeltijds kunstonderwijs

Georganiseerd jeugdwerk (jeugdbewegingen en speelpleinwerking)

Stationsstraat 95

0472 66 31 58

 

contacteer mij

na afspraak
  Elsy De Wilde

Vierde schepen

Sport

Feestelijkheden

Communicatie

ICT

Niet-georganiseerd jeugdwerk (buitenschoolse kinderopvang, kindergemeenteraad, Roefel …)

Welzijn op het werk bij het gemeentepersoneel


contacteer mij

0494 86 57 04
 na afspraak
 

Els De Turck

Toegevoegde schepen / voorzitter BCSD


Ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning (stedenbouwkundige en milieuvergunning)

Sociale zaken - OCMW

Land- en tuinbouw

Huisvesting

Kleistraat 4

9860 Oosterzele

0498 12 76 22

contacteer mij
 
444