Overlijden

Een overlijden wordt aangegeven bij de gemeentelijke overheid. Gewoonlijk wordt daarvoor een begrafenisondernemer ingeschakeld.

Er zijn financiële gevolgen bij een overlijden. De erfopvolging en de geldzaken moeten geregeld worden.

Over de begraafplaatsen en de lijkbezorging van overledenen bestaat speciale wetgeving. De regels over de begraafplaatsen zijn specifiek voor elke gemeente.

Uw wensen voor eredienst en begraving kan u vooraf te kennen geven. De verklaring wordt dan geregistreerd.

108