Aankondiging openbaar onderzoeken

 • Definitieve vaststelling rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 32, ‘Leymanswegel’ en de verplaatsing van buurtweg nr. 46 ‘Biezewegel’; Moortsele Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2022 bekendmaking - plan

 • Stopzetting procedure inzake de voorlopige vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42. Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2022

 • Definitieve vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen; buurtweg nr. 33, Pierkerswegel en buurtweg nr. 34, Sanderswegel, Moortsele Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2022 bekendmaking - plan

 • Grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42 Openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2022 tot 15 juni 2022. – bekendmaking - plan

 • Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
  Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas en bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak.
  Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.
  Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail of brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen: milieu@oosterzele.be ; Dorp 1, 9860 Oosterzele

 • VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
  Bekijk hier de aankondiging van het openbaar onderzoek


Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

127