• De gemeenteraad heeft in zitting van 17 juni 2021 het rooilijnplan voor de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 14, Boonakkerlos, Landskouter, definitief vastgesteld.

  • 2021/106 NV Zeker Wonen (18 mei 2021 – 16 juni 2021)
  • 2021/112 Hellebaut Benjamin (18 mei 2021 – 16 juni 2021)
  • 2021/103 Laeremans Dainy (19 mei 2021 – 17 juni 2021)
  • 2021/105 BVBA MASSIM(M)O (19 mei 2021 – 17 juni 2021)
  • 2021/107 Deschrijver Didier (19 mei 2021 – 17 juni 2021)
835