OCMW

Bekendmaking ter attentie van het publiek van het aantal leden die elke lijst of groep van lijsten heeft in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD)

De algemeen directeur maakt in uitvoering van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

Het BCSD van Oosterzele telt zes leden + een voorzitter:
 
  • Els De Turck - voorzitter
  • Barbara Stubbe (ter vervanging van Marc De Smet)
  • Frans Desloover
  • An Haesebyt
  • Nele Van De Voorde
  • Geert Van Grembergen
  • Wilfried Verspeeten
 

Lijst
Zetels OCMW-raad
 Zetels BCSD
 CD&V/N-VA  12 3
 Open Vld Plus
 8  2
 Groen  3  1
 

847