Indien je gebruikmaakt van het openbaar domein bij het uitvoeren van (bouw)werken, plaatsen van een container, een stelling, een verhuislift enz. heb je een toelating voor inname openbaar domein nodig.

Om het je makkelijker te maken heeft het gemeentebestuur een aanvraagformulier ontwikkeld waarop je alle relevante informatie kan invullen. Het meldformulier bundelt alle nodige gegevens die wij nodig hebben om de een toelating te verschaffen.

Het formulier moet ten laatste 14 dagen voor de inname van het openbaar domein ingediend worden bij het gemeentebestuur.

Dit kan op twee manieren:

 

        Bij voorkeur elektronisch:        mobiliteit@oosterzele.be

 of             

        Per post:                                Gemeentebestuur Oosterzele

                                                       Departement Grondgebiedszaken

                                                       Cel mobiliteit

                                                       Dorp 1

                                                       9860 Oosterzele

Kostprijs van 1 december 2019 (gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2019) - raadpleeg het retributiereglement

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² openbaar domein dat je inneemt en voor hoelang. Innames van 1 of 2 dagen zijn gratis, je betaalt vanaf een inname van meer dan 2 dagen.

  • van 3 tot en met 7dagen: 0,5€/m²/dag
  • van 3 tot en met 30 dagen: 0,8€/m²/dag
  • meer dan 30 dagen: 1€/m²/dag
  • inname waarbij een straat(gedeelte) wordt afgesloten: 100€/dag
Administratiekost: 15€ (incl. plaatsen signalisatie en parkeerverbod door de gemeentelijke diensten. Het te factureren bedrag zal, na eventuele vroegtijdige stopzetting van de inname niet meer in mindering worden gebracht.De toelating tot inname van het openbaar domein wordt je ten laatste drie dagen op voorhand bezorgd. Een parkeerverbod wordt geplaatst door onze diensten.

Voor hulp bij het invullen van het meldformulier kan je terecht bij de dienst mobiliteit, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

E-mail: mobiliteit@oosterzele.be

 

 

 

592