Inname openbaar domein

Indien je gebruikmaakt van het openbaar domein bij het uitvoeren van (bouw)werken, plaatsen van een container, een stelling, een verhuislift enz. heb je een toelating voor inname openbaar domein nodig.

Deze vergunning dient minstens 5 werkdagen vooraf aangevraagd te worden, dit kan hier volledig digitaal:

Voor een inname van het openbaar domein worden van 2 mei 2022 volgende tarieven aangerekend – raadpleeg het retributiereglement (gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2022):

  • Administratiekost per aanvraag: 15 euro
  • Van 1 tot en met 2 dagen: vrijstelling met uitzondering van de administratiekost
  • Meer dan 2 dagen: 0,80 euro per m² per dag te rekenen vanaf de start van de inname en administratiekost
  • Inname waarbij een (gedeelte van de) straat wordt afgesloten: 100 euro per dag vanaf de eerste dag en administratiekost

De tijdelijke politieverordening voor de inname van het openbaar domein word je via mail bezorgd na verwerking en betaling.
De nodige signalisatie wordt, met uitzondering van driekleurige verkeerslichten, geplaatst door onze technische dienst.

Voor hulp bij het invullen van uw aanvraag kan je terecht bij de dienst mobiliteit, Dorp 1, 9860 Oosterzele 09 363 99 38 – mobiliteit@oosterzele.be.

Retributiereglement tijdelijke inname openbaar domein
(Zitting van 26/4/2022, bekendmaking op 2/5/2022)

 

 

 

592