Huisvestingscommissie

De Huisvestingscommissie is een gemeenteraadscommissie die alle zaken in verband met huisvesting behandelt. Ze zoekt ook oplossingen voor alle problematische woonsituaties, sociale huisvesting en algemene woonvraagstukken. De commissie werkt in nauw overleg met het OCMW.

 

De huisvestingscommissie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden.

Samenstelling


Linda De Vos Voorzitter
Marleen Verdonck Lid 
Evelien Roelekens Lid 
Jean Marie De Groote Lid 
Maaike Afschrift Lid 
Ann Van Hecke Lid 
Kris Van der Eecken Lid

Secretaris: Nathalie Vanden Meerschaut

  

449