Huisvestingscommissie

De Huisvestingscommissie is een gemeenteraadscommissie die alle zaken in verband met huisvesting behandelt. Ze zoekt ook oplossingen voor alle problematische woonsituaties, sociale huisvesting en algemene woonvraagstukken. De commissie werkt in nauw overleg met het OCMW.

 

De huisvestingscommissie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden.

Samenstelling


Pieterjan Keymeulen Voorzitter 2019-2021
Linda De Vos Lid 2019-2021
Voorzitter 2022-2024
Orville Cottenie Lid 
Evelien Roelekens Lid 
Jean Marie De Groote Lid 2022-2024
Maaike Afschrift Lid 
Ann Van Hecke Lid 
Kaat Pien Lid

Secretaris: Dirk De Ganck

  

449