Materiaal huren/ontlenen

De gemeentelijke uitleendienst stelt een ruime waaier aan materiaal ter beschikking voor de uitwerking van diverse activiteiten: podiumblokken, hekwerk, vlaggen, signalisatie, audiovisueel materiaal, ...

Wil je een erfgoedactiviteit organiseren?
Erfgoed Viersprong stelt in haar eigen uitleendienst gratis materiaal ter beschikking voor erfgoedorganisaties en particulieren uit de regio.
Meer informatie vind je op https://erfgoedviersprong.be/ondersteuning/uitleendienst/


Documenten

Contactgegevens

Uitleendienst
Sportstraat 3
9860 Oosterzele
tel. 09 363 83 30
email uitleendienst@oosterzele.be
177