GECORO

De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening binnen de gemeente Oosterzele.

De GECORO beoogt een bijdrage te leveren tot de realisatie van de doelstelling van artikel 4 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Deze doelstelling is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor culturele, ecologische, economische, esthetische en sociale gevolgen.Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

Om die kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen, benadert zij deze niet uitsluitend vanuit gemeentelijk oogpunt doch eveneens vanuit haar functionele ligging ten overstaan van de omliggende gemeenten, de provincie en het gewest.

 

  Samenstelling GECORO

  Geleding Effectief Plaatsvervanger
  Landbouw Kerckhof Dominique Baele Filip
  Vijverman Sabine Meersman Danny
  Natuurverenigingen Sevenant Annelies Van Heghe Kris
  LRE (middenstand) Verstraeten Hugo Caesens Thomas
  Werknemers De Cocker Jacques Van Bever Carine
  Bewoners Courtijn Hanna Van den Rul Danny
  Robbens Chris Van De Putte Veerle
  Tavernier Maria Raes Wim
  Jeugd Willems Seppe De Fleurquin Renaat
  Deskundigen De Rouck Julien Lavens Thomas
    De Mûelenaere Etienne  geen plaatsvervanger
    Scheerder Lode De Baets Lieven
    De Sutter Bart Lateur Johan
  Politieke fracties
  CD&V-N-VA Van Bockstaele Filip
  Groen Van Hauwermeiren Marita
  VOLUIT Taildeman Niels

  • voorzitter: Etienne De Mûelenaere
  • secretaris: Annelies Claus

  447