dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar


Centraal meldpunt

Via gemeente

o Elke inwoner kan voor problemen en/vragen rond dierenwelzijn contact opnemen met:
dierenwelzijn@oosterzele.be, dienst omgeving: 09 363 99 34

Via politie

o Hoofdinspecteur Valerie Ducheyne, e-mail: valerie.ducheyne@police.belgium.eu
o Hoofdinspecteur Stijn Van Impe, e-mail: stijn.vanimpe@police.belgium.eu
o Of algemeen adres pz.rhodeschelde.wijk.oosterzele@police.belgium.eu

Wat te doen in welke situatie?

o ZWERFKATTEN
Melding maken bij :
dierenwelzijn@oosterzele.be of bellen naar dienst omgeving 09 363 99 34.

o LOSLOPENDE DIEREN
Contact opnemen met de lokale politie

o DIERENMISHANDELING
Gevallen van dierenmishandeling kunnen worden gemeld aan het meldpunt dierenwelzijn van de gemeente of aan de politie.

o VERLIES VAN HUISDIER
Wie zijn/haar huisdier verloren is neemt contact op met de politie of met het dierenasiel. Wie wil dat alle erkende dierenasielen op de hoogte zijn van het verlies van zijn/haar huisdier kan dit melden op www.petfinder.be

o ZWERFDIEREN
Een dier dat losloopt en geen herkenningsteken draagt wordt als een zwerfdier beschouwd en kan door de politie of de dierenbescherming opgenomen worden.
Contact nemen met lokale politie.

o REIZEN MET HUISDIEREN
Wie met een huisdier op reis gaat dient een aantal praktische maatregelen te nemen.
Men neemt best eerst contact op met de ambassade van het land van bestemming. Daar kan men je zeggen aan welke voorwaarden voldoen moet worden.
https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren
https://diplomatie.belgium.be/nl

o MELDPUNT DIEREN IN NOOD
Wie een dier ziet dat verwaarloosd, mishandeld of in nood is moet hiervan melding maken bij de lokale politie.

o MELDPUNT VOSSEN- EN MARTERSCHADE
Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd.
Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau is er een meldpunt waarop elk schadegeval kan genoteerd worden: https://hvv.be/info/meldingen/
Dit meldpunt is een organisatie van Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw.

o RATTEN
Wie melding wil maken van ratten op openbaar domein, neemt contact op met de dienst grondgebiedszaken. mailto:infrastructuur@oosterzele.be

Contactgegevens

138