Cultuurbeleidsplan

Cultuurbeleidsplanning is een kans voor de gemeente om een grondige denkoefening op langere termijn te maken omtrent cultuur en cultuurleven in de eigen gemeente. Hoe wil de gemeente haar intenties vertalen? Hoe wil ze deze doelstellingen sturen? Hoe wil ze dat concreet aanpakken voor de komende jaren?

Een cultuurbeleidsplan maakt m.a.w. duidelijk waar men naartoe wil of wat de gewenste situatie is op socio-cultureel vlak.

Het cultuurbeleidsplan voor de periode 2008-2013 omvat de doelstellingen voor de bibliotheek en het algemeen cultureel beleid. Naast een verhoging van de werkingstoelagen voor sociaal-culturele verenigingen, legt het plan de nadruk op de ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven.

 

Je leest hier meer over het cultuurbeleidsplan voor deze legislatuur.

Contactgegevens

dienst Cultuur
Sportstraat 3
9860 Oosterzele
email reservaties@oosterzele.be
website http://www.gcdekluize.be

David De Landsheere - departementshoofd Vrije Tijd
tel. 09 363 83 30
email david.delandsheere@oosterzele.be

Els Van Nieuwenhove - programmator
tel. 09 363 83 30
email els.vannieuwenhove@oosterzele.be

Christel Schokkaert - administratief medewerker
tel. 09 363 83 30
email christel.schokkaert@oosterzele.be

Peter Lievens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email peter.lievens@oosterzele.be

Luk Focke - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email luk.focke@oosterzele.be

Staf De Smet - zaalbeheer
tel. 09 363 83 30
email staf.desmet@oosterzele.be

Jonathan De Pelecijn - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email jonathan.depelecijn@oosterzele.be

171