Bureau voor deontologie

De deontologische code voor lokale mandatarissen bepaalt dat een bureau voor deontologie waakt over de naleving van de deontologische code. In de gemeenteraad van 25 maart 2021 werd dat bureau voor deontologie opgericht en samengesteld.

Het Bureau voor Deontologie moet uit evenveel leden bestaan voorgedragen vanuit de oppositiepartijen als vanuit de meerderheidspartijen; het aantal leden moet in overeenstemming met de code naar vier afgerond worden. Dezelfde code stelt bovendien dat het aantal experts voor dit bureau even hetzelfde moet zijn als het aantal leden. De gemeenteraad bestaat uit drie fracties: CD&V/ N-VA, Open VLD-plus en Groen.

Bijgevolg moet het bureau voor deontologie bestaan uit acht personen, met name:

 • Vier leden, inwoners van buiten de gemeente Oosterzele
 • Vier experts, inwoners zowel van binnen als van buiten de gemeente Oosterzele

Daarenboven mag ten hoogste twee derde van de leden van het bureau voor deontologie van hetzelfde geslacht zijn. Zowel de leden als de onafhankelijke experts worden voorgedragen door de respectievelijke fracties van de gemeenteraad.

  Samenstelling

  Fractie Lid Expert
  CD&V/N-VA Martin Van Peteghem
  Jo(hanna) Van Hoorebeke
  Stijn De Roo
  Bob Cammaert
  Open VLD plus Janna Bauters Christophe Peeters
  Groen Kathleen Snyers Stefaan Van Hecke

  Huishoudelijk reglement

  447