Bevoegdheden

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en beschikt over de volheid van bevoegdheid. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad alle bevoegdheden heeft die niet uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester werden toevertrouwd.

Soms wordt de gemeenteraad vergeleken met het parlement en het college met de regering om het verschil te verduidelijken.

442