Regeling afvalinzameling

Bij winterweer bekijkt ILvA iedere voormiddag de weersverwachtingen en beslist i.f.v. daarvan of de ploegen al dan niet uitrijden. Soms gebeurt het ook dat de ploegen niet 's ochtends vroeg maar wel later op de dag alsnog uitrijden. 


Hele dag onberijdbaar = volgende inzameling

Wanneer niet of slechts deels is uitgereden, worden die straten bij de volgende inzameling bediend. Er wordt de inwoners gevraagd om het afval binnen te nemen en bij de volgende inzameling opnieuw aan te bieden.


Volgende inzameling ook winterweer = bijkomende inzameling voor niet-bedeelde straten

Mocht ook de volgende inzameling door weersomstandigheden niet worden gereden, wordt een bijkomende inzamelronde georganiseerd ENKEL voor de straten waar de tweede maal geen inzameling mogelijk was.

|
155