Besluitenlijst Vast bureau

De beknopte besluitenlijst van het vast bureau vind je vanaf nu hier via onze toepassing ‘gelinkt publiceren’ !


Om privacy redenen zijn alle persoonsgegevens weggelaten uit de titels en toelichtingen. 

De bekendmaking gebeurt door Johan Van Durme, burgemeester, ingevolge art. 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.

Tegen de besluiten kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De procedure hiervoor vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer851