Algemene politieverordening met zonale gelding

De Oosterzeelse gemeenteraad keurde in zitting van donderdag 25 februari 2021 de gewijzigde versie van de algemene politieverordening met zonale gelding goed.


De verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen (politiezone Regio Rhode & Schelde) en op iedere persoon die zich op het grondgebied bevindt – ongeacht zijn/haar nationaliteit of woonplaats.

De algemene politieverordening omvat drie grote luiken:

  1. Bepalingen i.v.m. openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder, …
  2. Bepalingen i.v.m. openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname openbaar en privaat domein, rampen,…
  3. Bepalingen i.v.m. openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding, …

 

509