Algemene politieverordening met zonale gelding

De Oosterzeelse gemeenteraad keurde in zitting van woensdag 15 september 2015 de gewijzigde versie van de algemene politieverordening met zonale gelding goed.


De verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen (politiezone Regio Rhode & Schelde) en op iedere persoon die zich op het grondgebied bevindt – ongeacht zijn/haar nationaliteit of woonplaats.

De algemene politieverordening omvat drie grote luiken:

  1. Bepalingen i.v.m. openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder, …
  2. Bepalingen i.v.m. openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname openbaar en privaat domein, rampen,…
  3. Bepalingen i.v.m. openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding, …

 

Gemeentelijke Administratieve Sancties?

Door het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast op hun grondgebied. Op die manier wordt de zogenaamde kleine criminaliteit die het parket meestal zonder gevolg klasseerde, toch niet onbestraft gelaten. Een door de Gemeente aangestelde ambtenaar kan bepaalde sancties nu zelf opleggen en is voor bepaalde inbreuken niet langer afhankelijk van het parket en de politierechter.

 

Hoe werkt het?

De politie stelt de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete De sanctionerend ambtenaar - aangewezen door de gemeenteraad - legt de GAS-boete op. Sinds de goedkeuring in de gemeenteraad van 27 april l.l. kan Oosterzele nu rekenen op drie provinciale sanctionerend ambtenaren. Personen ouder dan 16 jaar en rechtspersonen kunnen een GAS-boete opgelegd krijgen. Tegen het opleggen van een GAS-boete kan beroep bij de rechtbank aangetekend worden: is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan moet de zaak voor de politierechtbank gebracht worden; voor personen tussen 16 en 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank


509