Sneeuw- en ijzelbestrijding

Strooien

Het departement Infrastructuur strooit op de gemeentewegen en een aantal fietspaden, volgens een prioriteitenlijst. De straten waar het meeste verkeer doorrijdt, krijgen voorrang.

Geen ijs en sneeuw op de stoep

Iedere inwoner is verplicht om de eigen stoep sneeuw- en ijzelvrij te houden. De sneeuw die je van de stoep verwijdert, veeg je het best naar de rand van het voetpad. Op die manier kunnen de voetgangers nog comfortabel langs. Gooi de verwijderde sneeuw in geen geval op de rijweg want zo kunnen gevaarlijke, gladde plekken ontstaan.

Denk aan het milieu wanneer je strooizout gebruikt: sommige bomen en planten zijn daar gevoelig aan.

En wat met de afvalinzameling?

Houd bij hevige sneeuwval of ijzel rekening met volgende afspraken:

  • ILvA beslist ’s morgens of de afvalwagens uitrijden, gebaseerd op de actuele weerssituatie.
  • Eens uitgereden, bepaalt de chauffeur, in overleg met de lader(s), in welke straten zonder onverantwoorde risico’s voor laders, voor het materiaal en voor derden het afval kan ingezameld worden. Dit verklaart waarom in sommige straten het afval blijft staan ook al zijn de wagens die dag uitgereden. Centrumstraten zijn meestal eerst sneeuw- en ijsvrij, dus maken uiteraard ook meer kans om bediend te worden.
  • In de mate van het mogelijke zal ILvA de inzameling nog in de namiddag van de voorziene ophaaldag aanvatten of (deels) vervolledigen.
  • ndien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neem je deze terug binnen tot de volgende ophaaldag vermeld op de afvalkalender. Inhaalrondes worden niet voorzien, omdat het ophaalschema van dag tot dag vastligt.
  • Bij het niet ophalen van de restfractiecontainer wegens onvoorziene omstandigheden staat ILvA uitzonderlijk toe dat er extra zakken van 60 liter worden bijgeplaatst. In functie van het aantal zakken moeten wel bijkomende diftarstickers worden gekleefd (per twee zakken van 60 liter een extra sticker).
  •   In extreme omstandigheden, waarbij ook een tweede inzamelbeurt niet mogelijk is, zal ILvA maatregelen proberen te nemen voor de getroffen straten. De inwoners worden daarvan per brief op de hoogte gebracht.
  • Neem regelmatig een kijkje op de website van ILvA (www.ilva.be). Het gemeentebestuur probeert haar inwoners te informeren via een extra digitale nieuwsbrief, in de lokale pers, via www.oosterzele.be en via de digitale lichtkranten.
  •  Denk aan de laders en biedhet afval aan op een goed bereikbare plaats.

Contactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
website http://www.oosterzele.be
483