Buurtwegen en rooilijnen

Rooilijnen

Atlas der Buurtwegen


Rooilijnen
De rooilijn kan omschreven worden als "de grens tussen het openbaar domein en de aangelande eigendommen, hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst".

De rooilijn kan dus samenvallen met de huidige straatgrens (grens tussen de weg en jouw eigendom). Vaak is dit echter niet het geval
De rooilijn heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde breedte te brengen of te handhaven en te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken worden opgericht. De rooilijnplannen kunnen ingekeken worden aan de balie van het departement Infrastructuur.

 

Atlas der buurtwegen
De atlas van de buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat in elke gemeente het openbare wegennet schetst, halverwege de 19de eeuw.

Voor de wegen waarvan geen recenter rooilijnplan bestaat, is de atlas de basis om de wettige breedte van de openbare weg te bepalen.

Je kunt de atlas der Buurtwegen raadplegen bij het departement Infrastructuur.

Contactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
website http://www.oosterzele.be
391