Bestrijdingsmiddelen

Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht. Toch is het perfect mogelijk om zonder het gebruik van pesticiden een mooie tuin te hebben. Neem eens een kijkje op www.zonderisgezonder.be en kom alles te weten over alternatieve bestrijdingswijzen. Vanaf 1 januari 2015 mogen de openbare besturen geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van parken, bermen, straten enz.......Het beheer zal volledig gebeuren met milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet 'Duurzaam pesticidengebruik' bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met bestrijdingsmiddelen.

Plantjes tussen de tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels kan een straat proper zijn. Onkruid is natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Het onderhoud van het voetpad moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Geef je toch de voorkeur aan een onkruidvrij trottoir, borstel het dan regelmatig of trek het verschijnende onkruid uit.

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

322