Vergunningen

Voor het uitbaten van een hinderlijke of milieubelastende inrichting is, afhankelijk van het soort activiteit, een milieumelding (klasse 3) of een milieuvergunning (klasse 1 of 2) nodig.

Met een inrichting wordt bedoeld een fabriek, een werkplaats, een opslagplaats, machines, installaties, toestellen en handelingen die op de indelingslijst van Vlarem I voorkomen.

Vlarem I behandelt de vergunnings- en meldingsplicht en de procedures voor het aanvragen en behandelen van een milieuvergunning. De indelingslijst is een lijst die de als hinderlijk beschouwde inrichtingen vermeldt en deze indeelt in drie klassen, naargelang de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor de mens en het leefmilieu.

In Vlarem II worden de milieukwaliteitsdoelstellingen bepaald en de milieuvoorwaarden die gelden bij de uitbating van een hinderlijke inrichting.

Een melding (klasse 3) en milieuvergunning (klasse 2) worden ingediend bij het college van Burgemeester en schepenen. Een milieuvergunning (klasse 1) wordt aangevraagd bij de deputatie.

De volledige indelingslijst en de wetgeving is consulteerbaar op de site http://www.emis.vito.be/.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

357