Kapvergunning

In alle andere gevallen, waar de natuurvergunningsplicht niet van toepassing is, moet je een kapvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad keurde dit reglement goed in zitting van 5 september 1995.

 

Documenten

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

359