Kapmachtiging

Met het Bosdecreet streeft de Vlaamse overheid naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Concreet houdt dat ook in dat men omzichtig moet omspringen met het kappen van bomen in bosverband. Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping, zowel voor openbaar als voor privébos.

Enkel wanneer een kapping expliciet is voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mag je de kapping onmiddellijk uitvoeren. Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet je een machtiging vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Voor kappingen die wel leiden tot ontbossing is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vind je meer info.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

360