Trage wegen zonder grenzen

 
Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele sloegen de handen in elkaar om een tragewegennetwerk uit te bouwen dat beide gemeenten met elkaar verbindt onder de titel TRAGE WEGEN ZONDER GRENZEN (uitwegen, rondwegen en doorwegen ... te overwegen!)

Mee door de ruilverkaveling op de grens tussen beide gemeenten, werden nieuwe tracés aangelegd en oude wegels terug toegankelijk gemaakt. Uiteraard is het de bedoeling dat deze wegen ook effectief gebruikt worden, zowel als snelle en veilige verbindingsweg of gewoon recreatief ter ontspanning. Om hiervoor een aangenaam kader te scheppen, werd ook heel wat aandacht besteed aan natuurontwikkeling.

De beste manier om deze trage wegen te verkennen is uiteraard traag, dus te voet of met de fiets. Dit tragewegennetwerk is een LEADER-project: een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen iedereen met een hart voor het platteland vernieuwende samenwerkingsprojecten kan indienen.
 
 
 
Het tragewegennetwerk wordt digitaal ter beschikking gesteld via www.routeyou.com waar iedere gebruiker, recreatief of functioneel, zijn tocht over trage wegen kan uitstippelen.

 
Voor de feestelijke opening ter afsluiting van het Leader project Trage wegen zonder Grenzen werd een familiewandel- en fietstocht uitgestippeld:
  • Trage wegen zonder grenzen wandelroute Oosterzele - Sint-Lievens-Houtem: pdf - via RouteYou
  • Trage wegen zonder grenzen fietsroute Oosterzele - Sint-Lievens-Houtem: pdf - via RouteYou
 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

726