Trage wegen

Trage wegen zijn enkel geschikt voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Je kan ze vinden in velerlei vormen (verhard, half-verhard of onverhard) en op allerlei plaatsen (tussen de velden of in het dorpscentrum). In Oosterzele kan je heel wat van deze wegen terugvinden. Sommigen worden nog heel vaak gebruikt, andere zijn wat minder gekend.

In samenwerking met vzw Trage Wegen wil de gemeente een netwerk uitwerken van trage wegen die zowel functioneel als ter ontspanning kunnen gebruikt worden. Hiertoe werd de gemeente opgedeeld in 3 projectgebieden.

Wil je deze wegen graag verkennen? Dat kan zeker! Via deze link kan je al kennismaken met een aantal kant-en-klare wandel- of fietsroutes.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

723