Putwateronderzoek

Eigen grondwaterwinningen van zowel aangesloten als niet aangesloten woningen op het drinkwaternet, kunnen gratis onderzocht worden door de drinkwatermaatschappij, voor zover de drinkwatermaatschappij de voorbije 3 jaar geen gratis onderzoek uitvoerde.

Het aanvraagformulier kan je hier terugvinden.

Bezorg het ingevuld formulier aan de milieudienst en wij sturen dit door naar de drinkwatermaatschappij.

Het labo van Farys komt zelf de staalname doen. Nadien ontvangt u een verslag met de testresultaten van diverse parameters.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

537