Kleine landschapselementen

Wat?

Een lijnvormig landschapselement is een langwerpig, niet altijd perceelsvormend landschaps-element dat een landschapsstructurerende invloed heeft en minstens voor een groot deel bestaat uit houtige gewassen.

Puntvormig landschapselementen zijn o.a. solitaire (alleenstaande) knot- en hoogstambomen, amfibieënpoelen.

De subsidie kan worden aangevraagd door ofwel de eigenaar van de landschapselementen, of de pachter van het perceel


Documenten

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

347