Kleine landschapselementen

Wat?

Een lijnvormig landschapselement is een langwerpig, niet altijd perceelsvormend landschaps-element dat een landschapsstructurerende invloed heeft en minstens voor een groot deel bestaat uit houtige gewassen.

Puntvormig landschapselementen zijn o.a. solitaire (alleenstaande) knot- en hoogstambomen, amfibieënpoelen.

De subsidie kan worden aangevraagd door ofwel de eigenaar van de landschapselementen, of de pachter van het perceel


Documenten

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

347