Groenbemesting

Wat?

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit is een belangrijke maatregel om de grond voor akkerbouw in goede conditie te houden.

 

Voor wie?

Om deze bemestingsvorm te stimuleren, kent de Gemeente een subsidie toe. In dit reglement wordt ook melding gemaakt van een tegemoetkoming voor het uitvoeren van een grondontleding.Documenten

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

346