De zonnekaart: is uw dak geschikt voor zonnepanelen of zonneboiler?

Op de online Zonnekaart Vlaanderen kom je te weten hoe je dak scoort voor zonne-energie. Je hoeft alleen maar je adres in te tikken. Al vanaf 5 m² zonrijke dakoppervlakte kan het al de moeite zijn om een zonneboiler te plaatsen of een kleine installatie met zonnepanelen. Zelfs op zonnige herfst- en winterdagen zijn er goede opbrengsten mogelijk.

Hier kan je de TV-spot voor de zonnekaart vinden

Hoe werkt de Zonnekaart?
Wie een adres intikt (van een gebouw in Vlaanderen), kan op de Zonnekaart zien hoe geschikt de delen van het dak zijn om zonne-energie op te wekken. Je krijgt dan voor het hele dak of voor de dakdelen een inschatting van de mogelijkheden:
  • ideaal
  • bruikbaar
  • beperkt bruikbaar of niet bruikbaar

Berekeningen

De geschiktheid van het dak hangt af van de jaarlijkse hoeveelheid zonnestraling. Die is heel plaatsgebonden en is afhankelijk van de oriëntatie en de helling van uw dak. Ook de schaduw op de verschillende delen van het dak spelen een rol. De Zonnekaart houdt daar allemaal rekening mee bij de berekening van de geschiktheid.

Als het dak geschikt is, krijgt u ook informatie over:

  • gemiddelde kostprijs van de installatie
  • de terugverdientijd
  • en de winst die gemaakt kan worden met de installatie(s)

Het resultaat is een inschatting. Een installateur van zonne-energiesystemen kan het resultaat verder onderzoeken en verfijnen.

De kaart houdt geen rekening met

  • eventuele dakvensters
  • zonnepanelen/boilers die al op het dak liggen
  • de vraag of het dak voldoende stabiel is om de installatie te dragen

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

820