De energiesnoeiers

De energiesnoeiers zijn mensen die zijn tewerkgesteld in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden in de energiesbesparingsniche een nieuwe, zinvolle job. Eén ervan is het uitvoeren van huishoudelijke energiescans.

De distributienetbeheerder voor elektriciteit, in Oosterzele is dit  Eandis, heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. Je kan hier de voorwaarden terugvinden.

Energie in Vlaanderen in alle talen.

De eerste maal in Vlaanderen een woning huren of kopen, brengt heel wat geregel met zich mee. Je kan dus best maar goed voorbereid zijn
De energieconsulenten van het energiesnoeibedrijf maakten een laagdrempelige brochure 'energievriendelijk en goedkoop wonen' waarin de energiemarkt in Vlaanderen en tips om energie te besparen worden uitgelegd via tekeningen.Kom je voor het eerst in contact met de Vlaamse woningmarkt, dan is deze brochure doornemen een goede start. Bovendien is deze brochure ook vertaald in 8 talen. Je kan hier de diverse versies downloaden.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

801