Energiepremies

In 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kan je ook een energielening tot 15 000 euro aanvragen via SOLVA om je energiebesparende investeringen te financieren.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerder Eandis. De nadruk ligt op isolatiematerialen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, werd vorig jaar de totaalrenovatiebonus ingevoerd. Het overzicht van de premies kan je hier vinden.

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50% op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar.
Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar - 50% korting) en maximaal E60 (5 jaar - 100% korting). Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen : www.energiesparen.be.

Met een energielening kun je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximaal 15 000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 jaar. In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Je kan voor werken in Oosterzele een energielening aanvragen bij SOLVA.

Bestel of download de gratis brochure: Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan. www.energiesparen.be


 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

349