Energiepremies

In 2017 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u ook een energielening aanvragen via SOLVA om uw energiebesparende investeringen te financieren.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door Eandis. De nadruk ligt op BENoveren en investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert vanaf 2017 werd de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50% op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing en dit eveneens voor 5 jaar.
Voor ingrijpende energetische renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar - 50% korting) en maximaal E60 (5 jaar - 100% korting).
Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen: www.energiesparen.be/subsidies


 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

349