Gezond ventileren en verluchten

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, kortweg LNE stelt een brochure voor over gezond ventileren en verluchten. Deze brochure kadert in de campagne Bouw gezond, die mensen met bouw- of verbouwplannen aanspoort om aandacht te hebben voor milieu- en gezondheidsaspecten.

Ventileren is een absolute noodzaak voor een gezonde woning. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem zelfs verplicht voor nieuwbouw en grote verbouwingen. Een slechte ventilatie kan bovendien leiden tot gezondheidsklachten doordat vocht en schadelijke stoffen zich opstapelen. Ventileren bespaart ook energie omdat vochtige lucht minder snel opwarmt dan droge lucht. Verluchten is nodig bij afwezigheid van een ventilatiesysteem, of wanneer de permanente ventilatie niet volstaat (bv. bij het klussen met verven en lijmen of bij het gebruik van bestrijdigings- of schoonmaakmiddelen in huis).

De brochure geeft een aantal praktische tips om een ventilatiesysteem te kiezen en te onderhouden. Problemen ontstaan immers vaak bij een verkeerd ontwerp, een verkeerde plaatsing, het niet correct gebruiken of het gebrekkig onderhoud van het ventilatiesysteem.

U kan de brochure bekijken of downloaden via deze link: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileer-gezond

Meer informatie

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

647