Waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025  en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is gestart op 19 december 2018.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

De visie op het integraal waterbeleid en de te behandelen waterbeheerkwesties vormen aparte delen.

Reageren op de ontwerp derde waterbeleidsnota kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

144