Openbare onderzoeken

V LAREM I + bijlage(n)
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Hoofdstuk V Het openbaar onderzoek

Artikel 17.

§ 1.

Ongeacht de klasse waartoe de geplande inrichting behoort, omvat het openbaar onderzoek over een vergunningsaanvraag:

het op bevel van de bevoegde burgemeester ter inzage leggen van de vergunningsaanvraag en zijn bijlagen gedurende dertig kalenderdagen bij de diensten van het gemeentebestuur;
het op bevel van de bevoegde burgemeester aanplakken gedurende dezelfde periode op de plaats waar de exploitatie gebeurt of is gepland en op de plaatsen voorbehouden voor de officiële berichten van een bekendmaking

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

144