GROS

De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) heeft een drieledig doel:

  1. advies verlenen aan het bestuur over het gevoerde beleid rond internationale samenwerking en dit beleid mee inspireren
  2. de Oosterzeelse bevolking sensibiliseren en informeren over thema's als onrecht, ongelijkheid en duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid
  3. projecten en programma's in het Zuiden, waar GROS-leden bij betrokken zijn, ondersteunen. De GROS is samengesteld uit vertegenwoordigers van Vlaamse ontwikkelingsorganisaties, solidariteitsgroepen, ontwikkelingswerkers en missionarissen die in Oosterzele actief zijn.

Lees meer in de rubriek adviesraden- en commissies

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

729