Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht uit naar verschillende (hinder-)aspecten rond kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.
In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket 'Circulaire Economie' het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie.

De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten  voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststoffenrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

De ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststofeconomie.

Klik hier voor de ontwerptekst.


Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

144