Streekeigen soorten

Autochtone bomen en struiken.

Wat is autochtoon? Autochtoon betekent: oorspronkelijk in een bepaald gebied thuishorend. Het is dus niet helemaal hetzelfde als inheems: in een bepaald gebied thuishorend. De oorsprong gaat terug tot de herkolonisatie van onze gebieden door planten na de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden. Daarom kunnen we ons aan de definitie houden dat autochtone bomen en struiken zich hier sinds de laatste ijstijd hebben voortgeplant op natuurlijke wijze of met de hulp van de mens met gebruik van strikt lokaal oorspronkelijk (en dus autochtoon) plantmateriaal.

In de loop van de twintigste eeuw zien we een sterke toename in het kweken van bomen en struiken en dit vooral sinds de laatste wereldoorlog. Het gebruikte plantmateriaal is echter voornamelijk afkomstig uit lage-loon-landen. Zo kun je een inheemse soort kopen, die echter als variëteit oorspronkelijk thuishoort in bijvoorbeeld Oost Europa. Aldus zijn de hier recent aangeplante beuken en eiken sterk onderhevig aan schimmelziekten in ons maritieme klimaat, alhoewel ze, in hun land van oorsprong, daar minder onder te lijden hadden (continentaal klimaat).

De inheemse zomereik biedt hier bij ons een biotoop voor ongeveer 300 soorten insecten, de ingevoerde Noord-Amerikaanse eik slechts voor een 15-tal. Als je beseft dat veel vogels leven van deze insecten en roofdieren dan weer o.a. van deze vogels, dan zie je de verarming van de natuur met je ogen dicht.

Bijgevolg is het van groot belang dat bomen en struiken die worden aangeplant in terreinen met een natuurdoelstelling van een betrouwbare inheemse herkomst zijn. Want op deze manier wordt niet alleen concreet bijgedragen aan biodiversiteit, verrijking van natuur en landschap, maar wordt ook floravervalsing tegengegaan.

Het overheidsbeleid stimuleert dan ook het gebruik van inheemse soorten en de toepassing van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken staat steeds meer centraal bij natuurinrichtingsprojecten en de aanleg van nieuwe bossen. Als particulier kun je hier ook je steentje bijdragen door bij een nieuwe aanplant enkel gebruik te maken van inheemse soorten.

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

338