Overstromingsgebied Moortsele

(bron : provincie Oost-Vlaanderen)

Dit ecologisch waardevol valleigebied geniet een Europese bescherming als habitatrichtlijngebied. Dit door unieke bossen met kleurrijke voorjaarsbloemen. De twee beken die er samenvloeien, de Molenbeek en de Kerkesbeek, treden er vaak uit hun oevers. Ze laten dan slib achter waarop de bomen zich ontwikkelen. Dit maakt dit gebied zo uniek en waardevol. De oppervlakte in eigendom van de provincie bedraagt 33 hectare, voor de helft bos en voor de helft grasland.

De twee beken veroorzaakten in het verleden regelmatig wateroverlast in de omliggende woningen. Daarom werd in 2006 het terrein ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Naast deze woonbeveiligingsfunctie heeft het gebied ook een natuurrecreatieve en -educatieve doelstelling en kan men er volop genieten van een leuke wandeling.

 

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

336