Schade aan teelten

Schade aan teelten door droogte

Door de aanhoudende droogte van de laatste weken, zal er zeker schade zijn bij de land- en tuinbouwers. Het is van belang om de geleden schade zo snel mogelijk vast te stellen door de schattingscommissie. Deze vaststelling is belangrijk voor de land- en tuinbouwer voor de beroeps- en opbrengstverliezen en de tussenkomsten van het rampenfonds in geval van erkenning van de droogte als algemene ramp.

Om de schattingscommissie samen te roepen om de nodige vaststellingen te doen, is het noodzakelijk snel aangifte te doen van de geleden schade. Hiervoor dienen wij te beschikken over een aantal verplichte én correcte gegevens. Je kan hiervoor gebruik maken van dit document. Vul per teelt een apart document in.

Het ingevulde formulier, samen met de nodige bijlagen, kan je bezorgen op het gemeentehuis, Dorp 1, 9860 Oosterzele of digitaal via omgeving@oosterzele.be.

Graag ontvangen we alle gegevens ten laatste op maandag 30 september 2019. Aanvragen die later binnenkomen, kunnen niet meer behandeld worden.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

841