Rattenbestrijding

Ratten kunnen problemen veroorzaken zowel op openbare als particuliere domeinen. Naast de materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) kunnen ze ook drager zijn van pathogenen (zoals Salmonella spp. en Toxoplasma gondii) die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen. Vooral de bruine rat is een grote verspreider van ziekten, omdat ze opdaagt in landbouwgebieden, industrieterreinen en in gebouwen en daardoor de leefomgeving betreedt van vee, bevolking en huisdieren.

Iedere eigenaar is volgens de wetgeving verplicht om de schadelijke ratten te bestrijden op eigen domein. Contacteer bij grote overlast het gemeentebestuur.

Ratten kan je voorkomen door: sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af, dicht openingen die als ingang kunnen dienen zodat ze het huis niet binnen kunnen, katten en honden jagen graag op ratten, gooi geen gekookt eten of vlees op de composthoop want dat trekt muizen en ratten aan.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

320