Jacht

Eind mei 2008 heeft de Vlaamse regering twee besluiten i.v.m. de jacht goedgekeurd. Het ene besluit legt de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest vast voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 terwijl het tweede besluit de voorwaarden tot jagen regelt.

De meest recente wetgeving kan je vinden op http://www.natuurenbos.be/ onder 'wildbeheer'. 

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

319