Jacht

Eind mei 2008 heeft de Vlaamse regering twee besluiten i.v.m. de jacht goedgekeurd. Het ene besluit legt de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest vast voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 terwijl het tweede besluit de voorwaarden tot jagen regelt.

De meest recente wetgeving kan je vinden op de website van het https://www.natuurenbos.be/wildbeheer

Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissementscommissaris: het jachtplan. In dit plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden en welke niet. Deze kaarten kan je raadplegen op geopunt.be (in kaarten en plaatsen >Natuur en milieu>jacht). De kaart geeft aan of een perceel opgenomen is als jachtterrein van een goedgekeurd jachtplan.

Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website van het agentschap voor natuur en bos.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan voortaan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

319