De vos

Preventie

Wees slimmer dan de vos en hou je kippenren vossenvrij. Hoe je dit exact doet, kan je lezen in deze brochure.

Meldpunt vossenschadeOver heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen?

Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan u bereiken door onderstaande link aan te klikken. Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

Link naar het formulier: http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx

Voor 2011 werd reeds een analyse uitgevoerd. De gegevens kan u terugvinden via http://www.hvv.be/page/81/vos.aspx

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

573