Zoneringsplan

Het zoneringsplan geeft de beleidsvisie weer over de sanering van het afvalwater voor het buitengebied. Het geeft immers weer in welke gebieden men nog een collectieve zuivering wenst aan te leggen en van welke woningen het afvalwater individueel gezuiverd zal worden. Het zoneringsplan is digitaal te consulteren via http://geoloket.vmm.be/zonering.

Het zoneringsplan werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone is men dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder en gewest verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.

Het zoneringsplan voor Oosterzele werd definitief vastgesteld door de minister per 1/10/2008.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar
tel. 09 363 99 35
email ronny.meerpoel@oosterzele.be

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar
tel. 09 363 99 36
email hilde.vanhecke@oosterzele.be

721