Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan "Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA) en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'. Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau.

Het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure is terug te vinden op www.ovam.be/uitvoeringsplan.

803