De Kringwinkel

De 131 Kringwinkels in Vlaanderen zijn meer dan zomaar een tweedehandswinkel: milieu en sociale tewerkstelling zijn de centrale thema's.

De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan vele mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer, waardoor ze niet op de afvalberg terechtkomen. Ongeveer de helft wordt opnieuw verkocht in de winkels en dus lokaal hergebruikt.

Het aanbod varieert dagelijks, maar voor basisproducten wordt steeds een basisprijs bewaakt. Iedereen, ook mensen met een beperkt budget, moeten kwaliteitsvolle goederen kunnen kopen.

Onze gemeente valt onder het werkingsgebied van de Kringwinkel Teleshop.

Kringwinkel Teleshop

  • meubelen & huisraad: Tragel 5 in Aalst, www.teleshop-aalst.be, tel. 053 78 61 73
  • kleding: Vrijheidsstraat 27-29 in Aalst
  • de Kringwinkel in Sint-Lievens-Houtem: meubelen, huisraad en textiel: Marktplein 62
  • de Kringwinkel in Lede: meubelen, huisraad en textiel: Hoogstraat 7
  • de kringwinkel verkoopt online: www.uwkringding.be

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

314